Kalahankkeet

 

 

IISSÄ ON TOTEUTETTU MONIA KALAAN, NAHKIAISEEN,  KALASTUKSEEN

JA KALATALOUTEEN LIITTYVIÄ KEHITTÄMISHANKKEITA JA -SELVITYKSIÄ.

 

SIVUILLA ON ESITETTY MUUTAMIA NÄISTÄ