Vanhan uoman kehittäminen

IIJOEN VANHAN UOMAN HANKE  2017 -2021

Iijoen vanha luonnonuoma eli Raasakan vanha uoma on nahkiaiselle, lohelle, kesäsiialle ja taimenelle tärkeä, luonnollinen nousureitti ja lisääntymisalue. Iin kunta, PVO Vesivoima ja Pohjois- ja Etelä-Iin jakokunta ovat osapuolina Iijoen vanha luonnonuoma -hankkeessa 2017-2021, jonka tavoitteena on parantaa kalojen nousu- ja lisääntymisolosuhteita sekä lisätä alueen virkistyskäyttöä.

Kalojen nousu- ja lisääntymishalukkuutta parannetaan juoksuttamalla uomassa enemmän vettä kalojen nousuaikoina. Uomassa sijaitsee Uiskarin kalatie, johon asennetuilla laskureilla ja vedenalaisilla kameroilla seurataan virtaa ylös nousevien kalojen määrää ja lajeja.

Kalatietä on myös paranneltu muokkaamalla pohjaa. Hankkeen aikana myös seurataan veden laatua ja selvitetään mahdollisuuksia kasvattaa kesäsiikaa Kourilammella ja Korttilammella. Vuosittaisella kaislikon niitolla tehdään maisemallisia hoitotöitä ja parannetaan vedenlaatua.

Syksyllä 2018 vanhasta uomasta löydettiin koekalastuksen yhteydessä kahdesta koskesta lohenpoikasia, jotka ovat syntyneet vanhassa uomassa. Emokalat ovat uineet mereltä pitkän matkan, löytäneet reitin vanhaan uomaan ja uineet Uiskarin kalatien läpi, löytäneet sopivan kutupaikan ja onnistuneet lisääntymään. Löytö antaa lisäpontta ponnisteluille vanhan uoman olosuhteiden eteen.

Nahkiainen on perinteinen Iijoen herkku, ja myös sen toivotaan lisääntyvän vanhassa uomassa. Nahkiaisen tiedetään nousevan vanhaan uomaan, ja kantaa vahvistetaan lisäksi siirtoistutuksilla.

Vanhassa uomasssa sijaitsevaan viihtyisään Raasakkasaareen on Ylirannan kyläyhdistyksen talkootyönä rakennettu laavu, nuotiopaikka, puu-cee ja liiteri. Saareen pääsee talvella hiihtämällä tai moottorikelkalla, kesällä veneellä.

 

Hankkeessa on saatu merkittäviä tuloksia kalan nousun ja erityisesti lohen luontaisen lisääntymisen osalta.

Vuonna 2007 – 2008 hankkeessa lohen todettiin voivan liikkua vanhassa uomassa vähäiselläkin virtauksella.

2017 aloitetun hankkeen ansiosta kalojen ja nahkiaisen nousu on voitu todentaa vanhaan luonnonuomaan. Erityisen merkittävää oli, että käytännössä välittömästi lohen todettiin kutevan vanhassa uomassa, kudun onnistuneen. Luonnossa on syntynyt lohenpoikasia, jotka tänä keväänä ovat päässeet laskeutumaan mereen lähtien luontaiselle vaellukselleen Itämerelle.  Ensimmäistä kertaa 50 vuoteen lohen luontaiselle lisääntymiselle on luotu edellytykset.

Myös taimenen, siian ja nahkiaisen nousu on mahdollista ja näiden luontaiselle lisääntymiselle on mahdollisuudet. Kesän 2020 töitä on mm. virrankehittimien kokeileminen Uiskarin alapuolella kalan nousun edistämiseksi. Vedenalaista kuvausta kalamäärien havainnoimiseksi tullaan kokeilemaan ja kehittämään.  Samoin alueen ympäristötyöt jatkuvat virkistyskäytön edistämiseksi.

Kesällä 2020 on mahdollista saada entistä enemmän vettä vanhaan uomaan, kun Ilmatar Oy on lupautunut lisäjuoksutuksilla edistämään kahden vuoden ajan kalan nousua ja ympäristön tilaa.

 

Raasakan voimalaitoksen ohittavasta vanhasta uomasta lisätietoa

Vanha Uoma hanke 2007 – 2008 (pdf)

Vanha Uoma hanke 2007 -2008 liitteet (pdf)

2018 Iijoen vanhan uoman kalatieseuranta

2019 Iijoen vanhan uoman kalatieseuranta 2019

Iijoen vanhan uoman kutupaikkakartoitus Iissä 5.2.2020