Vanhan uoman kehittäminen

IIJOEN VANHAN UOMAN HANKE  2017 -2021

Iijoen vanha luonnonuoma eli Raasakan vanha uoma on nahkiaiselle, lohelle, kesäsiialle ja taimenelle tärkeä, luonnollinen nousureitti ja lisääntymisalue. Iin kunta, PVO Vesivoima ja Pohjois- ja Etelä-Iin jakokunta ovat osapuolina Iijoen vanha luonnonuoma -hankkeessa 2017-2021, jonka tavoitteena on parantaa kalojen nousu- ja lisääntymisolosuhteita sekä lisätä alueen virkistyskäyttöä.

Kalojen nousu- ja lisääntymishalukkuutta parannetaan juoksuttamalla uomassa enemmän vettä kalojen nousuaikoina. Uomassa sijaitsee Uiskarin kalatie, johon asennetuilla laskureilla ja vedenalaisilla kameroilla seurataan virtaa ylös nousevien kalojen määrää ja lajeja.

Kalatietä on myös paranneltu muokkaamalla pohjaa. Hankkeen aikana myös seurataan veden laatua ja selvitetään mahdollisuuksia kasvattaa kesäsiikaa Kourilammella ja Korttilammella. Vuosittaisella kaislikon niitolla tehdään maisemallisia hoitotöitä ja parannetaan vedenlaatua.

Syksyllä 2018 vanhasta uomasta löydettiin koekalastuksen yhteydessä kahdesta koskesta lohenpoikasia, jotka ovat syntyneet vanhassa uomassa. Emokalat ovat uineet mereltä pitkän matkan, löytäneet reitin vanhaan uomaan ja uineet Uiskarin kalatien läpi, löytäneet sopivan kutupaikan ja onnistuneet lisääntymään. Löytö antaa lisäpontta ponnisteluille vanhan uoman olosuhteiden eteen.

Nahkiainen on perinteinen Iijoen herkku, ja myös sen toivotaan lisääntyvän vanhassa uomassa. Nahkiaisen tiedetään nousevan vanhaan uomaan, ja kantaa vahvistetaan lisäksi siirtoistutuksilla.

Vanhassa uomasssa sijaitsevaan viihtyisään Raasakkasaareen on Ylirannan kyläyhdistyksen talkootyönä rakennettu laavu, nuotiopaikka, puu-cee ja liiteri. Saareen pääsee talvella hiihtämällä tai moottorikelkalla, kesällä veneellä.

 

VUOSIEN 2017 -2018 HANKKEESSA SAATIIN TIETOA LOHIEN LIIKKEISTÄ VANHASSA LUONNONUOMASSA.

Vanha Uoma hanke 2007 – 2008 (pdf)

Vanha Uoma hanke 2007 -2008 liitteet (pdf)