Iijoen kalanhoitovelvoitteet

 

IIJOEN KALANHOITOVELVOITTEET TURVAAVAT SAALIIT IIJOKISUULLA

Voimalaitosrakentamisesta aiheutuvat vahingot ovat suuria ja niistä aiheutuvat kalanhoitovelvoitteet ovat merkittäviä, Suomen toiseksi suurimmat. Velvoitehoito on määrätty korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä nro 5203/80 (23.10.1980).  Pvo Veisvoima Oy on velvoitettu istuttamaan 310.000 2 v lohta  ja 28.000 2 vuotiasta meritaimenta, 1,2 miljoonaa 1-kesäistä vaellussiikaa. Lisäksi nahkiaisia on siirrettävä Raasakan voimalaitoksen yli 60.000 kpl.  Velvoitteiden määriä ja laatua muutettu siten, niin että 40.000 lohta on muutettu 40.000 taimenistukkaaksi  ja 120.000 1-kesäistä siikaa 4,2 miljoonaksi vastakuoriutuneeksi siiaksi.  Pääosa Iijoen velvoitehoidosta hoidetaan Iissä Raasakan kalanviljelylaitoksella.

KALANHOITO IIJOKISUULLA RAASAKAN KALANVILJELYLAITOKSELLA

Iijokeen kalanhoito ja Iijokeen istutettavat ja mereen vaeltavat kalanpoikaset ovat tottuneet Iijokeen ja Iijoen veteen.  Lohen, taimenen poikaset on kasvatettuun Iijoen vedessä Raasakan kalanviljelylaitoksella.  Iijoen siikavelvoitteista vastakuoriutuneina jokeen istutettavat siiat puolestaan Rantakestilän hautomolta.  1-kesäisenä istutettavat siiat tuotetaan luonnonravintolammikoissa Kuusamon Maunujärvellä, Iin Olhavan Kivijärvessä.

Kalanhoito on nykyoloissa mahdollisimman luontaista. Mahdollisuuksia kalojen luontaiseen lisääntymiseen ei ole, mutta istutusten jälkeen kalat  luontaisessa ympäristössä meressä.  Tulevat aikanaan takaisiin Iijokeen, jossa kalastavat hyödyntävät kalaa, lähiruokaa, jonka hiilijalanjälkin on erityisen lyhyt.