Etelä- ja Pohjois-Iin kalastuskunnat

IIJOKISUUN YHTEISLUVAT  Etelä- ja Pohjois-Iin jako/kalastuskuntien yhteiset kalanhoito- ja kalastusjärjestelyt hoitaa Osuuskunta Team Kala.  Alue on Iijoen edustan merialue, Iijokisuu, Illin Erityiskalastusalue, Iijoen vanha uoma, Raasakan voimalaitoksen yläallas, Iijoki Jakkukylän rajalle asti.

AJANKOHTAISTA  

MÄTIHANKINTA IIJOKISUULTA  hedelmöitetyn mädin vastaanotto Rantakestilän hautomolla pe 22.10 alkaen joka päivä 18.00 – 19.00.  Hautomolta harsopusseja mädin kuljetusta varten. 

Lisätietoja 045 6051600 Henri Kylli sähköposti henri.kylli2@gmail.com   tai kala@ii.fi

Poikkeuslupa ja hyljeongelma edellyttää kaikkien syksyllä siikaa pyytävien, osallistumista mädinhankintaan ja emokalojen talteenottoon 

Palstapyytäjät oltava sumppu, johon kalat talteen. Lypsyn jälkeen mäti hautomolle harsopusseissa (hautomolta). Mädista maksetaan hyvä korvaus (25 e/kg).  

Lippoajat, sumput voimalan alapuoli ja Illin lippolaituri. Veneessä oltava emokaloilla vesiastia. Mätikala ei kauaa veneessä, vie sumppuun, pistä  viesti heti illalla tai aamulla  puh 045 6051600  tai sähköposti henri.kylli2@gmail.com. Mätikalasta korvaus 12 e/kala.  

Huom voit saada ohjeita ja opastusta myös kalojen oikeaan käsittelyyn, kalojen lypsyyn, mädin käsittelyyn ym tähän liittyvään.

Syyspyyntipaikat (kostepaikat, joissa ei tarvitse patoa) emokalojen pyyntiä ja mädinhankintaa varten voidaan antaa lupaa erillisä lupia syyspyyntiin.  Voit ottaa yhteyttä Etelä- tai Pohjois-Iin jakokuntaan 

UISKARIN ALAOSALLA JA ILLIN NOKALLA EMOKALAPYYNNIT.  Hyljeongelman takia Uiskarin alapuoleisella alueella suoritetaan kalastuksia emokalapyynnin tehostamiseksi. Mätimäärä on jäänyt hylkeiden vuoksi kahtena edellisenä vuonna vajaaksi. Pyynnin tehostaminen on välttämätöntä siikakannan ylläpitämiseksi.

Kaikkien kalastajien tulee ymmärtää emokalapyynnin tehostamisen tärkeys. Hyljeongelma uhkaa mätihankintaa, kalastajien tulevia saaliita. 

HUOM.

Voimalaitoksen yläaltaalla ja laineputaalla talvipyynnissä saa olla pyynnissä tänä talvena korkeintaan 2 verkko/kalastaja.

Verkoissa ja pyynneissä on oltava aina kalastajan nimi ja yhteystieto 

 

KIRJOLOHI -ISTUTUKSET Tämän vuoden istutukset ovat päättyneet. Kalastuskunnat ja Osuuskunta Team Kala kiittävät kaikkia kalastajia vilkkaasta kalakesästä.  Kesä on ollut monella tapaa poikkeuksellinen.  Erityisen ilahduttavaa on nuorten kalastajien lisääntynyt into hyvään ja myös hyödylliseen harrastukseen. Lähikala on kaikissa muodoissaan parasta ilmastotyötä.  

(Muistetaan ensi vuonnakin. Istutuksen jälkeen kalastus on aina kielletty seuraavaan päivään klo 12.00 asti (Kivimaan sillalle asti). Raasakan yläallas ja Illi ovat virkistyskalastusalueita, voimassa on aina 3 kirjolohta/lupa/päivä, perhelupa 6 kirjolohta/lupa/päivä.  Alueella tehostettua valvontaa, lupaehtojen noudattamiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

2021  VERKKO- JA VIEHELUVAT  Lupahinnat entisen edulliset 

Luvat myy Jäppinen, Nenonen, Kärkkäinen, lisäksi allaolevan taulukon mukaisesti voi maksaa suoraan Team Kalan pankkitilille FI66 1108 3000 1011 81

Luvat voimassa kalenterivuoden.  Kun ostat luvan heti kauden alkaessa ja kalastat aktiivisesti,  niin lupa on hyvin edullinen, viehelupa  50 euroa/ vuosi =  0,14 senttiä/päivä, verkkolupa 9 e/vuosi = 2,5 senttiä päivä (vastaavastai viikkolupa on 25 e ja vuorokausi 9 e).     

Kalastus on hyödyllinen harrastus, osalle ammatti.  Kalastus on myös ja erityisesti Iissä merkittävä lähiruuan tuottaja. Lähikalalla paljon puhuttua hiilijalanjälkeä ei ole. Kun syöt läheltä pyydettyä kalaa, olet mukana ympäristö- ja ilmastotyössä järkevällä, hyödyllisella tavalla.

Iiläiset ovat muutenkin tunnettuja ympäristötyöstä. Kalastuksen ja kalastajien voivat olla omasta osuudestaan tyytyväisiä ja myös ylpeitä. Iijokisuulla.  Iijoen alaosalla, Olhavanjoella, Kuivajoella ja  edustan merialueella Iissä on todella paljon sekä monipuolisesti kalastusmahdollisuuksia.   

KALANHOITO- JA KALASTUSESITE SAATAVILLA LUPAMYYNTIPISTEISTÄ 

Iijokisuun kalaväylä on  5km

Virkistyskalastusalueet ja vanha uoma
Kalastusesite ja kalastuskartta pdf
Iijoen kalaväylän koordinaatit xls

Iijoen alaosan kalatalousden käyttö- ja hoitosuunnitelma pdf

 

LUPAHINNAT 

  Kausi  Viikko  Vuorokausi  Lupamyyntipaikat
Virkistyskalastusluvat 50 € 25 € 9 €

Kärkkäinen Ii, Seo Jäppinen, Neste Nenonen, Iin Sillat tai suoraan Osuuskunta Team Kalan pankkitilille FI66 1108 3000 1011 81    (alle 15 v ei tarvitse lupaa).  Kirjoita viestikohtaan LUPA-AIKA NIMESI JA OSOITE.

Virkistyskalastusluvat
perhe (vanhemmat ja kotona asuvat alle 18 v lapset)
65 € 30 € 14 € Kärkkäinen Ii, Seo Jäppinen, Neste Nenonen, Iin Sillat tai suoraan Osuuskunta Team Kalan pankkitilille FI66 1108 3000 1011 81   Kirjoita viestikohtaan lupa-aika, nimesi ja osoite.
Tavallinen verkko 7 € Kärkkäinen Ii, Seo Jäppinen, Neste Nenonen. Ei lohikalastusta
Lohi ja muu kala 10 € Kärkkäinen Ii, Seo Jäppinen, Neste Nenonen. Kaikki kalat
Lippoluvat 50  € 35 € 9 € Kärkkäinen Ii, Seo Jäppinen, Neste Nenonen tai suoraan Osuuskunta Team Kalan pankkitilille FI66 1108 3000 1011 81   (110830-101181).  Kirjoita viestikohtaan LUPA-AIKA NIMESI JA OSOITE.             HUOM palstapyyntialueilla ei saa lipota.  
Kilpailuluvat     30 €/kilpailu Kilpailulupa on anottava 0400 434798 tai kala(at)ii.fi

Hinnat sisältävät alv 24 %

YLEISTÄ  HUOMIOITAVAA  

Jakokunnat ja jakokuntien suostumuksella Osuuskunta Team Kala voi päättää tarvittaessa velvoitehoidon, kalanhoidon tai kalastuksen kannalta välttämättömistä rajoituksista ja antaa säännöksiin tarkennuksia. 

Kalastuksenhoitomaksu – kalastuskortti  2021 oikeuttaa viehekalastukseen yhdellä vieheellä järvillä ja merialueella.  Lohi- ja siikapitoisissa virtavesissa kuten Iijoessa viehekalastus kalatuksenhoitomaksulla ei ole mahdollista.  Viehekalastukseen virtavesiin tarvitaan Iijokisuun viehekalastuslupa. 

Illissä ja Raasakan Yläaltaalla on poikkeuslupa/kielto eli Illissä ja Raasakan voimalaitoksella tarvitaan kalastuskuntien viehelupa myös onkimiseen ja plkkkimiseen. Verkkokalastus on kielletty Illissä ja yläaltaalla koko avovesikauden ajan.  Taimenen/lohen uistelu tapahtuu aina virtavedessä, joten taimenen ja lohen uisteluun tarvitaan samoin aina jakokuntien viehelupa, joka on voimassa myös esim Raasakan yläaltaalla ja Illissä. 

Raasakan voimalaitoksen alapuolella jakokunnat tulkitsevat uutta kalastuslakia  niin, että kalastuslaki mahdollistaa voimalan alapuolella vapaan onkimiseen ja pilkkimisen (Virtaveden määritelmä:  ylävesi on ylempänä kuin alavesi. Raasakan alapuolella alavesi voi olla ylempänä kuin ylävesi tai voi olla samassa tasossa ja pilkkiminen ja onkiminen tapahtuu yleensä ei virtaavissa/vähän virtaavissa paikoissa). 

Siian pyynti jatkuu Iijoen alaosalla myös syksyisin. 2013 voimaan tullut kalastusasetus estäisi käytännössä Iijoen siian mädin hoidon ja romahduttaisi Iijoen siikakannan, joten Lapin Ely-keskuksen poikkeusluvalla siian pyynti Iijoessa voi jatkua syksyisin Iijokisuulla. Tavoitteena on siian tulevaisuuden turvaavan mädinhankinta ja siikahoito Iijoelle.   

Siian pyynti jatkuu kalastuskuntien luvalla, mutta kalastajien on osallistuttava siian emokalojen ja siian mädin hankintaan. Siian kalastuksen ohella myös taimenen syyskalastukseen on Ely-keskuksen poikkeuslupa voimassa vuoteen 2022 asti (huom. rasvaevällisen taimenen alamitta on 60 cm, istutetun eli rasvaevä leikattu taimenen alamitta 50 cm).  

Pyyntipaikan varaaminen on kielletty. Pyynnin päätyttyä käytössä olevat välineet on poistettava pyyntipaikalta.

 

VIRKISTYSKALASTUSLUVAT – VIEHELUVAT

Luvat Jäppinen, Nenonen, Kärkkäinen. Virkistyskalastuslupa kattaa Etelä- ja Pohjois-Iin jako/kalastuskuntien ja metsähallituksen kaikki vesialueet Yli-Iin rajalta Iijoen alaosalla ja merellä Iijoen edustan. Lupa on voimassa kalenterivuoden. 

Raasakan voimalaitoksen yläpuolelta kalastus on kielletty 150 metrin alueella. Kalastuslaki määrää voimalaitoksen alapuolelle jätettäväksi 100 metrin rauhoitusalueen.    

Raasakan voimalaitoksen ohittavassa Iijoen vanhan uoman Uiskarin kalatien ala- ja yläpuolella kalastus on rauhoitettu 200 metrin matkalta.  Kalatien avulla lohet, taimenet, siiat ja nahkiaiset voivat nousta vanhaan uomaan kutemaan.  Lohen luontainen lisääntyminen onkin jo todennettu kolmen vuoden ajan.  

Raasakan yläaltaalla ja Iillin erityiskalastusalueella, virkistyskalastusalueille on kielto yleiseen onki-ja pilkkioikeuteen ja kalastuskortilla tapahtuva viehekalastusalastamiseen. Onkeen, pilkkiin ja viehekalastukseen on oltava kalastuskuntien viehelupa.

Lupaa kohden saa olla enint. 3 vapaa ja luvalla voi ottaa istutettuja (riippumatta siitä millä tavalla kalat on istutettu tai päässeet alueelle) taimenia/kirjolohia/siikoja/lohia enint. 3 kpl päivä/lupa (perhelupa 6 vapaa/6 kalaa).  Istutusalueille (erityisesti Illiin ja Yläaltaalle) voidaan määrätä istutusten tai alueen kehittämisen vuoksi ajallisia tai paikallisia erityisehtoja tai -rajoituksia tai -lupia.  

Istutusten jälkeisen päivän jälkeen klo 12.00 kalastus on sallittua.  Raasakan yläaltaalla rauhoitus on voimassa Kivimaan sillalle asti (Kivimaan sillan yläpuolella kalastus on sallittua). Sillolta kalastus on aina kiellettyä, samoin Raasakan yläaltaalla rautatiesillan ylä- ja alapuolella 30 m.  Rauhoitusalueet molemmin puolin siltaa aina voimassa.

Iijoen edustalla ja alaosalla taimensaaliit ovat kehittyneet myönteisesti.

Kilpailut ja järjestetyt tilaisuudet vaativat aina erillisen kalavesien omistajan luvan.

Jakokunnilla ja jakokuntien suostumuksella Team Kala voi asettaa yllämainittuihin lupaehtoihin rajoituksia tai selvennöksiä.

 

KILPAILUT JA JÄRJESTETYT TILAISUUDET

  • Kilpailut ja muut tilaisuudet vaativat aina erillisen luvan.
  • Kilpailuja voi järjestää, mutta päällekkäisyyksien estämiseksi kilpailulupa on anottava 0400 434798 tai kala(a)ii.fi Kilpailulupa on vain 30 €/kilpailu, sis. alv 23%

VERKKOLUVAT

Luvat Nenonen, Jäppinen ja Kärkkäinen.  Verkko- ja lohiverkkolupa kattaa Iijoen edustan merialueet Etelä- ja Pohjois-Iin jako/kalastuskuntien ja metsähallituksen alueet (myös Kriisin-Ymmyrkäisen alueet Haukiputaalta). 

Verkkojadassa saa olla enintään seitsemän verkkoa/jata (verkko 30m = 210m/jata) ja vain toisessa päässä ns. lohikoukku (pituus max 15 m). Verkkojatojen väli oltava väh. 150 metriä. Verkkojata ei saa olla kiinteää pyydystä lähempänä 200 metriä sen sivulta eikä 100 metriä sen päästä. Iijokisuun kalaväylällä verkkokalastus on ehdottomasti kielletty. Lohenkalastuksessa verkon solmuväli väh. 80 mm. LOHEN KALASTUKSEEN ON TULLUT MERKITTÄVIÄ MUUTOKSIA.  TERMINAALIALUEELLA EI OLE ENÄÄ VAPAA LOHENPYYNTI, VAIKKA JOKISUULLA PYYDETÄÄN ISTUTETTUA JA PYYDETTÄVÄKSI TARKOITETTUA  IIJOEN VELVOITELOHTA.   VOIMASSA ON  LOHENPYYNTIRAJOITUKSIA  NIIN AMMATTI- KUIN VIRKISTYSKALASTUKSELLE  (vain muutamalla ammattikalastajalla on lohenpyyntioikeus – henkilökohtainen  lohikiintiö, joka on  50 % aiemmasta saaliista ja tätäkin pyyntiä rajoitetaan) . LOHENPYYNTI VERKOILLA ON SALLITTU VASTA 27.6 ALKAEN. 

Lohi ja muun kalan verkkoluvalla voi kalastaa sekä lohta että kaikkia muita kaloja.  Tavallisella verkkoluvalla lohta ei saa kalastaa.  

2005 alusta verkkokalastus on kielletty 28 – 44 mm:n verkoilla.  Ahvenen pyynti kuitenkin sallittua.  Jatkossa pyritään siihen, että verkkokielto tulisi voimaan kaikilla Perämeren ja Selkämeren alueilla 28-49 mm:n verkoilla.

 

LIPPOLUVAT SYKSYLLÄ

Luvat Kärkkäinen, Nenonen ja Jäppinen.

Iijoen alaosalla voi lipota syksyllä siikaa. Saalis on pääosin pientä sukukypsää urossiikaa, mutta myös siian mätiä on otettava talteen Rantakestilän hautomoon. Veneestä lippoaminen tapahtuu Ely-keskuksen poikkeusluvalla. LUPA EDELLYTTÄÄ SAALISILMOITUSVELVOLLISUUTTA JA MÄDINHANKINNAN JÄRJESTÄMISTÄ. Lippoluvista saatavat tulot käytetään mädinhankintaan. Hedelmoitetty mäti toimitetaan ja haudotaan kalatuskuntien Rantakestilän hautomolla.

LIPPOAJAT HUOM. Voimalaitoksen alapuolisella jokiosalla on molemmin puolin jokea jako/kalastuskuntien palstapyynnit. Palstapyyntialueilla ei saa lipota eikä palstapyyntejä ei saa missään oloissa häiritä tai estää. KATSO  Iijokisuun kalastuskartat  (jakokunta.fi sivuilla on tarkata  palstapyyntialueet ja lisätietoa).

KAIKISSA LIPPOVENEISSÄ OLTAVA VALOT ! Kalastusta valvotaan yhteistyössä merivartioston, Osuuskunta Team Kalan ja Iijoen kalatalousalueen kalatalousalueen kanssa.

Lisätietoa ja kuluvan kauden saalisilmoitukset, tietoa mädinihankinnasta

Osuuskunta Team Kala   kala(at)ii.fi      tai Henri Kylli 045 605 1600   , Risto Tolonen 0400 434798

MUITA SÄÄDÖKSIÄ

Taimenen, lohen ja siian pyynti Iijoen alaosalla, Raasakan voimalan alapuolisella alueella on sallittu myös syksyllä vuoden 2022 loppuun asti, koska alueella ei ole kutumahdollisuuksia (rasvaeväleikatun taimenen alamitta 50 cm, rasvaevällinen 60 cm).  Raasakan voimalan alapuolella pyydetään istutettua, pyydettäväksi tarkoitettua  kalaa, hoidetaan samalla kalakantoja, hankitaan siian mätiä, haudotaan omalla hautomolla, tuotetaan vuosittain miljoonia siian poikasia, ylläpidetään siikakantaa luontoa vastaavalla tavalla. Syksyllä siikaa (lippo- ja palstapyynti) pyytävien on osallistuva siian mädinhankintaan Iijoen alaosalla. 

VANHAN LUONNONUOMAN ALUEELLA on todettu lohen luontaista lisääntymistä. Vanhan luonnonuoman alueella  syysrauhoitus on voimassa.  Sikaa, lohta, taimenta ei siis voi kalastaa syksillä vanhassa uomassa.

VANHAN UOMAN säädökset  2010 alkaen palstapyynnin osalta (Illin puoleisen 4-tien/Uiskarin padon yläpuolen kauneuspatojen alue  säännöstelypadolle asti): Illissä verkkokalastus kokonaan kielletty.  Muilla alueilla vanhassa uomassa verkkokalastus on sallittua kevään tulva-aikana.  Verkkokalastuskielto kesällä sunnuntai klo 12.00 – perjantai klo 12.00 välisenä aikana  (verkkokalastus sallittu perjantai 12.00 – sunnuntai 12.00). Kauneuspatojen ala- ja yläpuolella on tulva-aikaa lukuunottamatta 100 metrin alueella on verkkokalastuskielto (nahkiaisen pyynti merroilla sallitaan, 1/3 oltava vapaa). Palstapyytäjä voi harjoittaa viehekalastusta koko sen kauneusaltaan alueella, jossa pyytäjällä palstapyynti. Katiskapyynti on sallittua palstapyytäjän luvalla. Talviverkkokalastus  jään alta on sallittua (ei Illissä). Kalastusjärjestelyjen perustana on vanhan uoman kalastuksen kehittäminen, istutusten mahdollistaminen, nousukalojen liikkuminen vanhassa uomassa, mahdollinen kalojen ja nahkiaisen luontainen lisääntyminen vanhassa uomassa.

Lisätietoa: 

Osuuskunta Team Kala  Henri Kylli 045 605 1600

Etelä- ja Pohjois-Iin jako/kalastuskunnat Risto Tolonen  0400 434798  kala@ii.fi     

Alapernuntie 19   91110 Ii as 

                           

IIJOEN ALAOSA JA JOKISUUN MERIALUE KÄYTTÖ JA HOITOSUUNNITELMA 2018 

Iijoen alaosan kalatalouden käyttö-ja hoitosuunnitelma (pdf.)

Iijoen alaosa Raasakan voimalaitoksesta mereen ja Iijoen edustan merialueen  himoituimmat saaliskalat ovat lohi ja taimen, siika, nahkiainen. Taimensaaliit ovat viime vuosina lisääntyneet tuntuvasti: istukastaimenet kasvatetaan nykyisin Iijokisuulla Raasakan kalanviljelylaitoksella, kalastuskunnat harjoittavat taimenen viivästettyjä istutuksia ja vuodesta 2009 alkaen taimenistutusten määrä on yli kaksinkertaistunut. Kaikki tämä näkyy taimensaaliissa. Taimenta tulee runsaimmin jokeen heti keväällä, tavallisesti elokuun alussa ja vastaavasti aivan myöhään syksyllä, jolloin muu pyynti on vähäistä. Ison lohen paras saalisaika on kesäkuu ja pienemmän lohen eli kossin aika heinä-elokuu. Lohen ottivietti  Iijoen alaosalla  (aivan samoinkuin Tornionjoen alaosalla) on heikonlainen. Viehevälineillä lohen saantiin vaaditaankin joko kalaonnea tai todellista ammattitaitoa. Iijoen alaosan paikallinen patopyynti on tehokasta ja saaliit ovat ajoittain runsaita.

Lohta on istutettu Iijoen alaosalle vuosittain  300.000  ja taimenta 27.000 kappaletta. Vuodesta 2009 alkaen taimenen istutusmäärä on 57.000 ja lohien 270.000. Lohista valtaosa lohen vaelluksen aikana Itämerellä, vastaavasti taimensaalis pelkästään Iijoella ja sen lähialueella. Istutusmuutos näkyy merkittävällä tavalla taimensaaliin lisääntymisenä. Siikasaaliit ovat Iijokisuulla turvattuja, siikaa istutetaan sekä 1-kesäisenä (n 1 miljoona) että vastakuoriutuneena (n.10 miljoonaa),

Iijoki on edelleen Suomen paras nahkiaisjoki. Saaliit ovat vähentyneet kuten muillakin joilla. Nahkiaiskannan turvaamiseksi Iijoella siirretään voimalaitoksen yli 60.000 nahkiaista nousevien nahkiaisen määrät vaihtelevat nykyisin 100.000 – 300.000 kappaleen välillä (aiemmin jopa 800.000)