Olhavan osakaskunta

Olhavan edustan merialueen ja Olhavan joen kalastuksesta päättää Olhavan osakaskunta

Puheenjohtaja: Seppo Tapio puh 044 774 8985. Osoite on Lahdenperäntie 5, 91140  OLHAVA.

Sihteeri: Helka Tapio puh 040 742 4651, helka.tapio@ii.fi.

KALASTUS- JA SORSALUPIEN MYYNTI 2019

Verkko- ja sorsastusluvat Olhavan Osakaskunnan vesialueille voi lunastaa

 maksamalla lupamaksun osakaskunnan tilille FI89 5350 0250 0014 97

 Viestikenttään merkinnät:         Mikä lupa ja kappalemäärä

                                                          Luvanhaltijan nimi

 Lupamaksut vuonna 2019 ovat seuraavat:                     

                             Verkkolupamaksu                       20 €/8 verkkoa (8x30m uusi kalastuslaki)

                             Sorsalupamaksu                          25 €/henkilö

                             Rapupyydys                                  5 €/h pyydys enintään  15 pyydystä/pyytäjä

 Lupa on voimassa maksupäivästä vuoden loppuun. Kuitti lupamaksun suorittamisesta

on pidettävä mukana pyynnissä.

Kalastuksessa käytettävät pyydyksen on merkittävä valtioneuvoston antaman asetuksen 7 § mukaisesti.

Olhavanjoen vesistöaluetta koskevat kalastusalueet ja -kartat on nähtävillä osoitteessa htpss: //kalastusrajoitus.fi/