Särkijärven osakaskunta

Särkijärvi

 

Särkijärven pilkkikilpailun tulokset täältä

Kalastuslupamaksut

väline: maksu: 
verkko max 30 m 3 yksikkö
rysä korkeus alle 80 cm 1 yksikkö
rysä 80-150 cm 3 yksikkö
katiska 2,  merta 1 1 yksikkö
pitkäsiima (100 koukkua) 2 yksikkö
koukut (5 koukkua) 1 yksikkö

(1 yksikkö = 10 euroa)

Kalastuskunnan osakkailta ei peritä pyydysyksikkömaksua, vaan maksu suoritetaan kalanhoitotöinä.

luvat:

Toimitsija 2025 -2026 Pirjo Särkiaho puh 040 729 5479   pirjo.sarkiaho@gmail.com

Varatoimitsija Helvi Särkiaho 040 766 2354

kalastuksen valvonta

suorittaa kalastuskunnan osakkaat.

Pyydysten merkintä

Pyydykset tulee merkitä luvan myyjiltä saatavilla numeroiduilla pyydysmerkeillä.

Kalastusta koskevat rajoitukset

Verkolla kalastettaessa suurin sallittu silmäkoko on 40 mm. Muita rajoituksia ei ole.

Kalastuskunta avaa pilkkijöitä varten paikoitusalueen ja  kulkupaikan järvelle.

Paikoitusalue ja järvelle kulkupaikka on järjestynyt talviajan käyttöä varten. Osakaskunta kiittää käyttäjiä aikaisemmista vuosista. Hyvien kokemuksien ja käytön perusteella paikoitusalueen auki pitoa jatketaan toistaiseksi talvikausi kerrallaan. Mikäli alueen käytössä ilmenee häiriöitä tai muita ongelmia alue suljetaan.  Käyttäytymällä asiallisesti mahdollistamme jatkuvuuden.  Paikoitusalueelle on opasteet. Opasteet laitetaan paikalleen kun alue avataan.

Ajo-ohje: Oijärven suunnasta Kuivaniemeen päin ajetaan n. 8 km Kuivajoentietä, käännytään oikealle tai Kuivaniemestä Oijärven  suuntaan tultaessa  ajetaan Kuivajoentietä n. 40 km, käännytään vasemmalle viitassa Särkijärventie.  Särkijärventietä ajetaan postilaatikolle saakka. Tie kääntyy vasemmalle Rytikummun-tielle viitassa P-merkki ja nuoli. Rytikummuntietä ajetaan suoraan, ohjattu  P-merkillä  ja nuoli suoraan. Paikoitusalueelle käännytään vanhan aitan kulmalta vasemmalle P-merkki ja nuoli vasempaan. Pilkille menijöiden pyydetään käyttämään pääsääntöisesti ko. paikoitusaluetta, elleivät he  ole saaneet  lupaa ranta-alueen maanomistajilta kulkea heidän maidensa kautta. Alue pyritään pitämään aurattuna niin, että muutamia  yksittäisiä autoja mahtuu alueelle. Aurattavaa aluetta laajennetaan tarpeen mukaan,  mikäli järjestetään esim. pilkkikisoja.

Paikoitusaluetta ei voi käyttää kesäaikana.   Paikoitusalueelle leiriytyminen  on kielletty. Käyttäjien tulee huolehtia omalta osaltaan alueen siisteydestä.  Mikäli eri yhteisöillä tai järjestöillä on halukkuutta järjestää pilkkikisoja alueella mahtuu hyvin suurempikin kävijämäärä. Paikoitusalueen varustetasoa  on parannettu rakentamalla pilkkijöiden käyttöön  WC.

Osakaskunta perii kisojen järjestäjiltä 80,00 €  korvauksen. Korvauksella katetaan paikoitusalueen auki pitokuluja ja  Särkijärven yksityistien tiekunnalle maksettava tiemaksu  ja järven vuokra. Kilpailujen järjestäjien ei enää tarvitse maksaa erillistä käyttökorvausta tiekunnalle. Halutessaan kilpailujen järjestäjät voivat osakaskunnan kanssa neuvotella yhteistyöstä esim. kioskitoiminnan järjestämisestä. Kisojen järjestäjien tulee huolehtia kilpailujen jälkeen alueen siistimisestä. Yksittäisten henkilöiden toivotaan osallistuvan kulujen kattamiseen vapaaehtoisella maksulla. Maksun voi suorittaa erilliseen lippaaseen. Kilpailujen järjestämistä koskevat tiedustelut ja varaukset voi tehdä Pirjo Särkiaholta, puh. 040 729 5479 tai sähköposti pirjo.sarkiaho[at]pp.inet.fi

Tervetuloa runsain joukoin pilkkimään myös tulevana talvena!