Etelä- ja Pohjois-Iin kalastuskunnat

 

Etelä- ja Pohjois-Iin jako/kalastuskuntien yhteisiä kalanhoito- ja kalastusjärjestelyt hoitaa Osuuskunta Team Kala.  Alue Iijoen edustan merialue, Iijokisuu, Illin Erityiskalastusalue Iijoen vanha uoma, Raasakan voimalaitoksen yläallas, Iijoki Jakkukylän rajalle asti.

AJANKOHTAISTA  

Syksyllä siikaa kalastavien on osallistuttava  mädinhankintaan / emokalojen pyyntiin.  Hylkeet aiheuttavat emokalojen pyynnille ja mädinhankille suurta vahinkoa. Mätihankintaan on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota kaikkien kalastajien. 

Lippoajat  emokalat sumppuun  Illin veneluiskalla.  Emokalat viedään lypsettäväksi Rantakestilän hautomolle.

Pato- ja verkkokalastajat emokalat sumppuun, mädin lypsy ja toimittaminen hautomoon.

Mätiä otetaan vastaan lokakuulla ja marraskuun alussa päivittäin hautomolle 17.00 – 18.00 

Vuosittain vastakuoriutuneita siikoja istutetaan 7 – 15 miljoonaa. 

Lisätietoja 

Henri 045 6051600

Risto 0400 434798 

 

Kesän 2020 kirjolohi-istututukset   16.6.  ,  2.7  , 10.7 , 24.7 , 19.8  (kalastus seuraava päivä  klo 12.00 alkaen).    

2020 luvat ovat myynnissä Nenonen, Jäppinen, Kärkkäinen.  Luvat voimassa kalenterivuoden.  Kun ostat luvan heti kauden alkaessa ja kalastat aktiivisesti,  niin lupa on entistä edullisempi, viehelupa  50 euroa/ vuosi =  0,14 senttiä/päivä, verkkolupa 9 e/vuosi = 2,5 senttiä päivä.   

Kalastus on hyödyllinen harrastus, osalle ammatti.  Kalastus on myös ja erityisesti Iissä merkittävä lähiruuan tuottaja. Lähiruuan paljon puhuttua hiilijalanjälkeä  lähikalallla ei ole. Kun syöt läheltä pyydettyä kalaa, olet mukana ympäristö- ja ilmastotyössä järkevällä, hyödyllisella tavalla.

Iiläiset ovat tunnettuja ympäristötyöstä. Kalastuksen ja kalastajien on syytä olla omasta osuudestaa tyytyväisiä ja myös ylpeitä. Iijokisuulla,  Iijoen alaosalla, Olhavanjoella, Kuivajoella ja näiden edustan merialueella Iissä on todella paljon sekä monipuolisesti kalastusmahdollisuuksia.   

KALANHOITO- JA KALASTUSESITE SAATAVILLA LUPAMYYNTIPISTEISTÄ 

Iijokisuun kalaväylä on  5km
Kalastusesite ja kalastuskartta pdf
Iijoen kalaväylän koordinaatit xls

Iijoen alaosan kalatalousden käyttö- ja hoitosuunnitelma pdf

 

LUPAHINNAT 

  Kausi  Viikko  Vuorokausi  Lupamyyntipaikat
Virkistyskalastusluvat 50 € 25 € 9 € Kärkkäinen Ii, Seo Jäppinen, Neste Nenonen, Iin Sillat
tai suoraan Osuuskunta Team Kalan pankkitilille FI66 1108 3000 1011 81    (alle 15 v ei tarvitse lupaa) 
Kirjoita viestikohtaan LUPA-AIKA NIMESI JA OSOITE.
Virkistyskalastusluvat
perhe
65 € 30 € 14 € Kärkkäinen Ii, Seo Jäppinen, Neste Nenonen, Iin Sillat tai suoraan Osuuskunta Team Kalan pankkitilille FI66 1108 3000 1011 81   Kirjoita viestikohtaan lupa-aika, nimesi ja osoite.
Tavallinen verkko 7 € Kärkkäinen Ii, Seo Jäppinen, Neste Nenonen. Ei lohikalastusta
Lohi ja muu kala 10 € Kärkkäinen Ii, Seo Jäppinen, Neste Nenonen. Kaikki kalat
Lippoluvat 50  € 35 € 9 € Kärkkäinen Ii, Seo Jäppinen, Neste Nenonen tai suoraan Osuuskunta Team Kalan pankkitilille FI66 1108 3000 1011 81   (110830-101181).  Kirjoita viestikohtaan LUPA-AIKA NIMESI JA OSOITE.                  HUOM palstapyyntialueilla ei saa lipota.  
Kilpailuluvat     30 €/kilpailu Kilpailulupa on anottava 0400 434798 tai kala(at)ii.fi

Hinnat sisältävät alv 24 %

YLEISTÄ  HUOMIOITAVAA  

Jakokunnat ja jakokuntien suostumuksella Osuuskunta Team Kala voi päättää tarvittaessa velvoitehoidon, kalanhoidon tai kalastuksen kannalta välttämättömistä rajoituksista ja antaa säännöksiin tarkennuksia. 

Kalastuksenhoitomaksu – kalastuskortti  2019 oikeuttaa viehekalastukseen yhdellä vieheellä järvillä ja merialueella.  Lohi- ja siikapitoisissa virtavesissa kuten Iijoessa viehekalastus kalatuksenhoitomaksulla ei ole mahdollista.  Viehekalastukseen virtavesiin tarvitaan Iijokisuun viehekalastuslupa. 

Illissä ja Raasakan Yläaltaalla on poikkeuslupa/kielto eli Illissä ja Raasakan voimalaitoksella tarvitaan kalastuskuntien viehelupa myös onkimiseen ja plkkkimiseen. Verkkokalastus on kielletty Illissä ja yläaltaalla koko avovesikauden ajan.  Taimenen/lohen uistelu tapahtuu aina virtavedessä, joten taimenen ja lohen uisteluun tarvitaan samoin aina jakokuntien viehelupa, joka on voimassa myös esim Raasakan yläaltaalla ja Illissä

Raasakan voimalaitoksen alapuolella jakokunnat tulkitsevat uutta kalastuslakia  niin, että kalastuslaki mahdollistaa voimalan alapuolella vapaan onkimiseen ja pilkkimisen (Virtaveden määritelmä:  ylävesi on ylempänä kuin alavesi. Raasakan alapuolella alavesi voi olla ylempänä kuin ylävesi tai voi olla samassa tasossa ja pilkkiminen ja onkiminen tapahtuu yleensä ei virtaavissa/vähän virtaavissa paikoissa). 

Kirjolohi-istutukset ja kalanhoito jatkuvat Iijoen alaosalla ja virkistyskalastusalueilla aiempien vuosien tapaan.  Raasakan yläaltaalle ja Illin kirjolohi-istutukset KESÄAJAN SÄÄNNÖLLISESTI KIRJOLOHI-ISTUTUKSIA sekä veltoitteena että jakokuntien/Team Kalan omina istutuksina, tänä kesänä myös vanhan uoman hankkeen toimesta istutus. 

Istuututuksia kesäisin noin kahden viikona välein. 2019 enmmäinen istutus oli 18 päivä (kalastus alkaa 19.6 klo 12.00).  Muut istutukset 4.7 ,  12.7 , myös vanhaan luonnonuomaan uomaan 23.7 ja 15.8 .  Kyse virkistyskalastuksesta, pyyntirajoitukset max 3 istutuskalaa/lupa/päivä tai 6/perhe. 

Istutusten jälkeen on kalastuskielto voimassa seuraavaan päivään klo 12.00. Pyyntirajoitukset max 3 istutuskalaa/lupa/päivä tai 6/perhe ovat samoin aina voimassa. Muistetaan kohtuus kaikessa myös virkistyskalastuksessa!

KALASTAJA HUOMIOI Silloilta kalastus on aina ehdottomasti kielletty jo kalastajien oman turvallisuuden vuoksi. 

Siian pyynti jatkuu Iijoen alaosalla myös syksyisin. 2013 voimaan tullut kalastusasetus estäisi käytännössä Iijoen siian mädin hoidon ja romahduttaisi Iijoen siikakannan, joten Kainuun Ely-keskuksen poikkeusluvalla siian pyynti Iijoessa voi jatkua syksyisin Iijokisuulla. Tavoitteena on siian tulevaisuuden turvaavan mädinhankinta ja siikahoito Iijoelle.   

Siian pyynti jatkuu kalastuskuntien luvalla, mutta kalastajien on osallistuttava siian emokalojen ja siian mädin hankintaan. Siian kalastuksen ohella myös taimenen syyskalastukseen on ollut  Ely-keskuksen poikkeuslupa.

 

VIRKISTYSKALASTUSLUVAT – VIEHELUVAT

Luvat Jäppinen, Nenonen, Kärkkäinen. Virkistyskalastuslupa kattaa Etelä- ja Pohjois-Iin jako/kalastuskuntien ja metsähallituksen kaikki vesialueet Yli-Iin rajalta Iijoen alaosalla ja merellä Iijoen edustan. Lupa on voimassa kalenterivuoden. 

Raasakan voimalaitoksen yläpuolelta kalastus on kielletty 150 metrin alueella. Kalastuslaki määrää voimalaitoksen alapuolelle jätettäväksi 100 metrin rauhoitusalueen.

Raasakan yläaltaalla ja Iillin erityiskalastusalueella on kielto yleiseen onki-ja pilkkioikeuteen ja kalastuskortilla tapahtuva viehekalastusalastamiseen. Onkeen, pilkkiin ja viehekalastukseen on oltava kalastuskuntien viehelupa.

Lupaa kohden saa olla enint. 3 vapaa ja luvalla voi ottaa istutettuja taimenia/kirjolohia/siikoja/lohia enint. 3 kpl päivä/lupa (perhelupa 6 vapaa/6 kalaa). Istutusalueille (erityisesti Illiin ja Yläaltaalle) voidaan määrätä istutusten tai alueen kehittämisen vuoksi ajallisia tai paikallisia erityisehtoja tai -rajoituksia tai -lupia.

Istutusten jälkeisen päivän jälkeen klo 12.00 kalastus on sallittua.  Raasakan yläaltaalla rauhoitus on voimassa Kivimaan sillalle asti (Kivimaan sillan yläpuolella kalastus on sallittua). Sillolta kalastus on aina kiellettyä, samoin Raasakan yläaltaalla rautatiesillan ylä- ja alapuolella 30 m. rauhoitusalueet molemmin puolin siltaa aina voimassa.

Iijoen edustalla ja alaosalla taimensaaliit ovat kehittyneet myönteisesti.

Kilpailut ja järjestetyt tilaisuudet vaativat aina erillisen kalavesien omistajan luvan.

Jakokunnilla ja jakokuntien suostumuksella Team Kala voi asettaa yllämainittuihin lupaehtoihin rajoituksia tai selvennöksiä.

 

KILPAILUT JA JÄRJESTETYT TILAISUUDET

  • Kilpailut ja muut tilaisuudet vaativat aina erillisen luvan.
  • Kilpailuja voi järjestää, mutta päällekkäisyyksien estämiseksi kilpailulupa on anottava 0400 434798 tai kala(a)ii.fi Kilpailulupa on vain 30 €/kilpailu, sis. alv 23%

 

VERKKOLUVAT

Luvat Nenonen, Jäppinen ja Kärkkäinen.  Verkko- ja lohiverkkolupa kattaa Iijoen edustan merialueet Etelä- ja Pohjois-Iin jako/kalastuskuntien ja metsähallituksen alueet (myös Kriisin-Ymmyrkäisen alueet Haukiputaalta). 

Verkkojadassa saa olla enintään seitsemän verkkoa/jata (verkko 30m = 210m/jata) ja vain toisessa päässä ns. lohikoukku (pituus max 15 m). Verkkojatojen väli oltava väh. 150 metriä. Verkkojata ei saa olla kiinteää pyydystä lähempänä 200 metriä sen sivulta eikä 100 metriä sen päästä. Iijokisuun kalaväylällä verkkokalastus on ehdottomasti kielletty. Lohenkalastuksessa verkon solmuväli väh. 80 mm. LOHEN KALASTUKSEEN ON TULLUT MERKITTÄVIÄ MUUTOKSIA.  TERMINAALIALUE –  VAPAA LOHENPYYNTI – ON LOPETETTU KOKONAAN, VAIKKA JOKISUULLA PYYDETÄÄN ISTUTETTUA JA PYYDETTÄVÄKSI TARKOITETTUA  IIJOEN VELVOITELOHTA.   TILALLE ON TULLUT  LOHENPYYNTIRAJOITUKSIA  NIIN AMMATTI- KUIN VIRKISTYSKALASTUKSELLE  (vain muutamalla ammattikalastajalla on lohenpyyntioikeus – henkilökohtainen  lohikiintiö, joka on  50 % aiemmasta saaliista ja tätäkin pyyntiä rajoitetaan) . LOHENPYYNTI VERKOILLA ON SALLITTU VASTA 27.6 ALKAEN. 

Lohi ja muun kalan verkkoluvalla voi kalastaa sekä lohta että kaikkia muita kaloja.  Tavallisella verkkoluvalla lohta ei saa kalastaa.  

2005 alusta verkkokalastus on kielletty 28 – 44 mm:n verkoilla.  Ahvenen pyynti kuitenkin sallittua.  Jatkossa pyritään siihen, että verkkokielto tulisi voimaan kaikilla Perämeren ja Selkämeren alueilla 28-49 mm:n verkoilla.

 

LIPPOLUVAT SYKSYLLÄ

Luvat Kärkkäinen, Nenonen ja Jäppinen.

Iijoen alaosalla voi lipota syksyllä siikaa. Saalis on pääosin pientä sukukypsää urossiikaa, mutta myös siian mätiä on otettava talteen Rantakestilän hautomoon. Veneestä lippoaminen tapahtuu Ely-keskuksen poikkeusluvalla. LUPA EDELLYTTÄÄ SAALISILMOITUSVELVOLLISUUTTA JA MÄDINHANKINNAN JÄRJESTÄMISTÄ. Lippoluvista saatavat tulot käytetään mädinhankintaan. Hedelmoitetty mäti toimitetaan ja haudotaan kalatuskuntien Rantakestilän hautomolla.

LIPPOAJAT HUOM. Voimalaitoksen alapuolisella jokiosalla on molemmin puolin jokea jako/kalastuskuntien palstapyynnit. Palstapyyntialueilla ei saa lipota eikä palstapyyntejä ei saa missään oloissa häiritä tai estää. KATSO  Iijoki-suun kalastuskartat, joihin on merkitty merkitty palstapyyntialueet.

KAIKISSA LIPPOVENEISSÄ OLTAVA VALOT ! Kalastusta valvotaan yhteistyössä merivartioston, Osuuskunta Team Kalan ja Keski-Perämeren kalastusalueen kanssa.

Lisätietoa ja kuluvan kauden saalisilmoitukset, tietoa mädinihankinnasta

Osuuskunta Team Kala   kala(at)ii.fi      tai Henri Kylli 045 605 1600   , Risto Tolonen 0400 434798

MUITA SÄÄDÖKSIÄ

Siian, taimenen ja lohen pyynti Iijoen alaosalla, Raasakan voimalan alapuolisella alueella on sallittu myös syksyllä 2020 loppuun asti, alueella ei ole kutumahdollisuuksia. Raasakan voimalan alapuolella pyydetään istutettua, pyydettäväksi tarkoitettua  kalaa, hoidetaan samalla kalakantoja, hankitaan siian mätiä, haudotaan omalla hautomolla, tuotetaan vuosittain miljoonia siian poikasia, ylläpidetään siikakantaa luontoa vastaavalla tavalla.

VANHAN LUONNONUOMAN ALUEELLA on todettu lohen luontaista lisääntymistä. Vanhan luonnonuoman alueella  syysrauhoitus on voimassa 

 

Pyyntipaikan varaaminen on kielletty. Pyynnin päätyttyä käytössä olevat välineet on poistettava pyyntipaikalta.

VANHAN UOMAN säädökset  2010 alkaen palstapyynnin osalta (Illin puoleisen 4-tien/Uiskarin padon yläpuolen kauneuspatojen alue  säännöstelypadolle asti): Illissä verkkokalastus kokonaan kielletty.  Muilla alueilla vanhassa uomassa verkkokalastus on sallittua tulva-aikana ja viikko tulvan jälkeen, tulva-ajan päättymisestä tiedotetaan erikseen.  Verkkokalastuskielto kesällä sunnuntai klo 12.00 – perjantai klo 12.00 välisenä aikana  (verkkokalastus sallittu perjantai 12.00 – sunnuntai 12.00). Kauneuspatojen ala- ja yläpuolella on tulva-aikaa lukuunottamatta 100 metrin alueella on verkkokalastuskielto (nahkiaisen pyynti merroilla sallitaan, 1/3 oltava vapaa). Palstapyytäjä voi harjoittaa viehekalastusta koko sen kauneusaltaan alueella, jossa pyytäjällä palstapyynti. Katiskapyynti on sallittua palstapyytäjän luvalla. Talviverkkokalastus  jään alta on sallittua (ei Illissä). Kalastusjärjestelyjen perustana on vanhan uoman kalastuksen kehittäminen, istutusten mahdollistaminen, nousukalojen liikkuminen vanhassa uomassa, mahdollinen kalojen ja nahkiaisen luontainen lisääntyminen vanhassa uomassa.

Lisätietoa: 

Osuuskunta Team Kala  Henri Kylli 045 605 1600

Etelä- ja Pohjois-Iin jako/kalastuskunnat Risto Tolonen  0400 434798  kala@ii.fi     

Alapernuntie 19   91110 Ii as 

                           

IIJOEN ALAOSA JA JOKISUUN MERIALUE KÄYTTÖ JA HOITOSUUNNITELMA 2018 

Iijoen alaosan kalatalouden käyttö-ja hoitosuunnitelma (pdf.)

Iijoen alaosa Raasakan voimalaitoksesta mereen ja Iijoen edustan merialueen  himoituimmat saaliskalat ovat lohi ja taimen, siika, nahkiainen. Taimensaaliit ovat viime vuosina lisääntyneet tuntuvasti: istukastaimenet kasvatetaan nykyisin Iijokisuulla Raasakan kalanviljelylaitoksella, kalastuskunnat harjoittavat taimenen viivästettyjä istutuksia ja vuodesta 2009 alkaen taimenistutusten määrä on yli kaksinkertaistunut. Kaikki tämä näkyy taimensaaliissa. Taimenta tulee runsaimmin jokeen heti keväällä, tavallisesti elokuun alussa ja vastaavasti aivan myöhään syksyllä, jolloin muu pyynti on vähäistä. Ison lohen paras saalisaika on kesäkuu ja pienemmän lohen eli kossin aika heinä-elokuu. Lohen ottivietti  Iijoen alaosalla  (aivan samoinkuin Tornionjoen alaosalla) on heikonlainen. Viehevälineillä lohen saantiin vaaditaankin joko kalaonnea tai todellista ammattitaitoa. Iijoen alaosan paikallinen patopyynti on tehokasta ja saaliit ovat ajoittain runsaita.

Lohta on istutettu Iijoen alaosalle vuosittain  300.000  ja taimenta 27.000 kappaletta. Vuodesta 2009 alkaen taimenen istutusmäärä on 57.000 ja lohien 270.000. Lohista valtaosa lohen vaelluksen aikana Itämerellä, vastaavasti taimensaalis pelkästään Iijoella ja sen lähialueella. Istutusmuutos näkyy merkittävällä tavalla taimensaaliin lisääntymisenä. Siikasaaliit ovat Iijokisuulla turvattuja, siikaa istutetaan sekä 1-kesäisenä (n 1 miljoona) että vastakuoriutuneena (n.10 miljoonaa),

Iijoki on edelleen Suomen paras nahkiaisjoki. Saaliit ovat vähentyneet kuten muillakin joilla. Nahkiaiskannan turvaamiseksi Iijoella siirretään voimalaitoksen yli 60.000 nahkiaista nousevien nahkiaisen määrät vaihtelevat nykyisin 100.000 – 300.000 kappaleen välillä (aiemmin jopa 800.000)